Jadual Biasiswa (Kursus-Kursus Sains Kesihatan Sahaja)
KEPUTUSAN(A’S)
BIASISWA BULANAN
5A dan Ke atas
4A dan Ke bawah
SKIM PELAJAR KHAS
RM 150/sebulan
RM 100/sebulan
RM 250/sebulan
Jadual Biasiswa (Kursus-Kursus Selain Sains Kesihatan)
KEPUTUSAN(A’S)
BIASISWA BULANAN
5A dan ke atas
SKIM PELAJAR KHAS
RM 50/sebulan
RM 150/sebulan
 
KEPUTUSAN(A’S)
BIASISWA BULANAN
CGPA 2.50 dan ke atas
CGPA 2.00-2.49
SKIM PELAJAR KHAS
RM 150/sebulan
RM 100/sebulan
RM 250/sebulan
BIASISWA Dana Pendidikan Victoria

SYARAT-SYARAT KELAYAKKAN MEMOHON

  • Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18-45 tahun
  • Pelajar yang mencapai tahap kelayakan seperti dalam kerangka kelayakan MQA
  • Pengajian pada peringkat Diploma dan-ijazah Sarjana Muda ke atas sahaja.
  • Mengikuti pengajian di Victoria International College sahaja
  • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 3500 sebulan.
  • Pelajar wazib melanjutkan pengajian sehingga peringkot ljazah ( 5 tahun pengajian )
# Biasiswa bulanan hanya akan dibayar selepas 3 bulan pelajar berada di kolej atau selepas penerimaan bayaran pertama pinjaman PTPTN. ( Yang mana terdahulu )
# Sila rujuk kepada jabatan biasiswa dan bantuan kewangan untuk keterangan terperinci mengenai
# SKIM PELAJAR KHAS
 
* Tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak kolej